Installation av Eurovators tjänster

Hej! Du har mottagit ett mail ifrån oss med en bifogad ZIP-fil. Denna ZIP-fil innehåller webbplatsens unika spårningskod. Läs och följ instruktionerna för att komma igång med Eurovators tjänster.

Har ni redan en spårkod installerad på webbplatsen ifrån Google Analytics?

Finns det redan en befintlig spårkod ifrån Google Analytics på webbplatsen måste denna tas bort. Eurovator spårningskod ersätter tidigare Google Analytics-spårkod. Ert tidigare Google Analytics-kontonummer kommer att inkluderas i Eurovator spårkod och ni kommer som vanligt att ta emot statistik till ert Google Analytics-konto. För att detta ska vara möjligt önskar vi att ni skickar över ert Google Analytics-kontonummer till oss. Här ser ni exempel på ett Google Analytics-kontonummer.

UA-123456-1

Så här kan ett exempel på spårkod ifrån Google Analytics se ut.

<script type="text/javascript"> 
var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-Y']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

 (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
</script>

Installation av Eurovators spårkod

Eurovators spårningskod består av två delar. Den första delen av spårkoden behöver klistras in i avsnitt <head> och den andra delen i avsnittet som heter <body>. Tänk på att Eurovators spårkod är unik för varje webbplats.

Första delen av spårkoden i avsnitt head

<!-- ESS -->
<meta name="google-site-verification" content="aSDFghJKLaSDFghJKL" />
<meta name="msvalidate.01" content="aSDFghJKLaSDFghJKL" />
<script type="text/javascript" src="//s3-eu-west-1.amazonaws.com/ess.eurovator.se/cust/domain.se.js"></script>
<!-- End ESS -->

Klistra in spårkoden i slutet av header taggen </head>

Andra delen av spårkoden i avsnitt body

<!-- ESS Conversion -->
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"></script>
<!-- End ESS Conversion -->

Klistra in spårkoden i slutet av body taggen </body>

Övrig information

Eurovators JavaScript-kod för Google Analytics  kommer inte att påverka eller störa övrig funktionalitet på webbplatsen. Åtgärda eventuella fel i JavaScript-koden på webbplatsen då detta kan påverka er mätning.

Om du använder mallar för att generera sidor på din webbplats ska du infoga spårningskod i den fil som innehåller avsnittet head samt den fil som innehåller avsnittet body. De flesta webbplatser använder en och samma fil för allt innehåll som är gemensamt på sidorna. Därför behöver du troligen inte placera spårningskoden på varje sida på din webbplats. Hör av dig när spårningskoden är eller kan vara installerad. Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med din installation!

Som Google Premium Partner har Jajja en unik ställning som utpräglad digitalbyrå, med mångårig erfarenhet och djupgående expertis av Google.