Google har en uppsättning operatorer som tillåter dig att tala om för Google var du vill att sökorden du matar in ska förekomma.

Hur irriterande är det inte att komma in på en sida efter en sökning bara för att hitta att ordet man sökt på inte förekommer någonstans i texten på sidan? Eller när man gör en sökning och träffarna man får upp inte har ordet någonstans.

Själv blir jag riktigt irriterad och tycker därför om Googles allin operatorer.

Låt oss börja med den jag använder mest, allintext. Denna låter mig söka efter saker i sidornas brödtexter. Det är sommar och fint väder ute så det blir sportfiskeexempel idag så denna sökning kommer att ge mig alla sidor som innehåller orden ”havsöringsfiske” och ”Stockholm” i brödtexten för sidorna:
http://www.google.se/search?q=allintext:havöringsfiske+Stockholm

Om det är så att man vill att havsöringsfiske ska förekomma i brödtexten men sen inte är så noga var Stockholm förekommer så kan man istället använda operatorn intext. Exempelvis sökningen:
http://www.google.se/search?q=intext:havsöringsfiske+Stockholm
Kommer att ge resultat där Stockholm finns med på sidan men inte nödvändigtvis i brödtexten. Man kan skriva in det i metadatan eller titeln för sidan som exempel på platser som inte är brödtext.

Låt oss fortsätta med en annan operator som jag använder ibland just i mitt jobb som SEO-tekniker. Nämligen operatorn allintitle. Den låter mig göra sökningar där jag talar om att orden måste förekomma i titeln för sidan. Exempelvis:
http://www.google.se/search?q=allintitle:havsöringsfiske+Stockholm
Det blev bara tre resultat för mig, övriga sidor som handlar om havsöringsfiske i Stockholm är alltså inte optimerade för att synas på det. Anledningen att jag drar den slutsatsen är att man för varje sida på sin webbplats alltid ska använda de ord man vill att sidan ska synas på i titeln.

Det finns självklart en intitle också ifall man bara vill tvinga ena ordet att förekomma specifikt i titeln. Så låt oss se ifall det är så att fler optimerat för havsöringsfiske och nämner Stockholm på andra platser på sidan eller tvärtom är optimerat för Stockholm men nämner havsöringsfiske:
http://www.google.se/search?q=intitle:havsöringsfiske+Stockholm 97 träffar
http://www.google.se/search?q=intitle:Stockholm+havsöringsfiske 1 100 träffar

Resultatet var väl kanske rätt väntat men ändå kul att få det i siffror från Google. Vad kan man dra för slutsats? Att havsöringsfiske inte är något intressant i Sverige eller att det är rätt mycket Stockholmare som havsöringsfiskar? Det går nog inte att dra några sådana slutsatser alls men det är kul att vrida på statistik.

En inte lika använd allin operator är allinurl som bara visar resultat där adressen till sidan innehåller ordet. Här tror jag knappast jag kommer att hitta någon som har både havsöringsfiske och Stockholm i URL:en men man vet aldrig så vi testar:
http://www.google.se/search?q=allinurl:havsöringsfiske+Stockholm 0 träffar
Väldigt väntat resultat. Däremot finns även en inurl operator så vi kan se hur många som har ett av orden i sin URL och det andra någonstans i dokument. Mest troligt är att vi få samma resultat som ovan, fler som har Stockholm i URL:en än som har havsöringsfiske. Men låt oss testa:
http://www.google.se/search?q=inurl:havsöringsfiske+Stockholm 4 träffar
http://www.google.se/search?q=inurl:Stockholm+havsöringsfiske 1 280 träffar

Den sista allin operator jag tänker ta upp är allinanchor. Denna operator när den används fokuserar på vilken länktext som sidor är länkade med. Ett ord behöver alltså inte ens förekomma på sidan utan andra har länkat till sidan med ordet, en indikation om att de tycker att den handlar om det givna ordet. Vid allinurl så fick vi 0 träffar vilket var väntat, jag förväntar mig dock att få en del träffar här:
http://www.google.se/search?q=allinanchor:Stockholm+havsöringsfiske 6 630 träffar

Oskar Alm som far land och rike runt (12 städer och 1599 besökare senare…) och håller våra seminarier har ett exempel på länkars värde. Söker man på telefonförsäljning kommer www.nix.nu upp som första träff. Sidan har dock inte med ordet telefonförsäljning någonstans. För att få veta detta så tar man upp den cache:ade sidan genom att klicka på länken ”Cachad” för deras träff i Google. Då får man en grå ruta ovanför som ger lite information. I den grå informationsrutan framgår ”Dessa termer syns endast i länkar som pekar på denna sida: telefonförsäljning”. Anledningen att Google skriver ut den informationen är att de normalt stryker över sökorden med en färg och inte kan göra det med det här ordet.

Här följer en bild var man har länken ”Cachad”:
Bild till var man hittar länken CachadHär är ett exempel på från NIX hur den grå informationsrutan ser ut:
Bild på Googles informationsruta när man väljer cachad från träfflistan

På samma sätt som ovan finns också en inanchor operator om man vill fokusera på ett eller ett antal specifika ord men även söka med fria sökord som får förekomma varsomhelst. Eller ifall man vill kombinera flera ”in” operatorer för att söka efter ett ord som måste finnas i titeln, ett som måste finnas i brödtexten, ett som man vill ska förekomma i adressen till sidan och ett ord som förekommer i länkar till sidan. Så om du inte får några bra resultat och tycker att Google är ovanligt dålig på att ge bra resultat tycker jag du ska testa att tvinga sökord att förekommer på taktiska ställen genom din sökning. Det behöver inte betyda att du får ett bättre resultat men det blir ett annat resultat och du kanske finner det du söker då istället.