Förra veckan utlovade jag en lösning på att få kunna exkludera SEBs kampanjsidor men få med alla sidor där SEB förekom i alla fall. Nu är det faktiskt så att den lösning jag hade har visat sig inte fungera. Kommer förklara hur jag hade gjort och vad jag noterat. Tanken var underbar och Google borde ändra så att det fungerar så som jag vill.

Denna vecka ska vi i varje fall titta på operatorn AND d.v.s. ”och” på engelska. Denna operator är standard mellan alla ord. Lägger man till flera ord så använder Google AND mellan orden d.v.s. att alla orden ska förekomma. Men när man väljer att exkludera ord som ”–SEB –Kampanj” så blir det istället ”eller” mellan orden. Ta bort sidor där ordet SEB förekommer eller där ordet Kampanj förekommer eller båda orden. Min tanke här var att tvinga Google att filtrera bort sidor där båda orden förekommer samtidigt, om jag använde AND mellan ”–SEB” och ”–Kampanj”. Förra veckan testade jag detta och fick mycket riktigt ett nytt sökresultat och gick in på sidorna och sökte på SEB och fick en eller två träffar på några av sidorna. Denna vecka så har jag tittat närmare och ser att träffarna var delar av ord eller annonser så tji fick jag för att jag försökte vara smart. Så därför ska vi lära känna OR-operatorn där OR är engelska för ”eller” istället. Observera att dessa operatorer kräver att de skrivs med versaler annars tas de för vanliga sökord.

Medan AND är standard så är OR dess motsats. Istället för att kräva att båda orden finns med så vill man att något av dem eller båda finns med. Bäst förståelse för dessa två operatorer finns nog hos de som pluggat någon form av elektriska kretsar/digital och datorteknik osv. Det är nämligen en del i det mest grundläggande hos datorer, att kunna lägga ihop två elektriska signaler och ge en ny utsignal beroende på vilken kombination av 1 och 0 som signalerna hade. Låt oss översätta det till sökord. AND-operatorn kräver att båda orden finns med och OR-operatorn att något av det eller båda finns med. Om vi tittar på tabellen nedan och tänker oss att A och B är ord och 1 betyder att ordet förekommer på en sida och 0 att det inte förekommer, samt att ”A and B” och ”A or B” visar ifall sidan tas med i resultatet med en 1:a och inte med en 0:a.

AND- och OR-operatorerna

AND- och OR-operatorerna

För att lösa vårt exempel så skulle vi alltså behöva en operator så att raden där både A och B är ettor så ska resultatet bli en nolla. Det jag försökte med var då att använda –A och –B med AND emellan för att visa att det bara är när båda orden skulle leda till att sidan exkluderas som den faktisk skulle exkluderas. Det fungerade inte =(

Veckans förbättring av dig som Googlare blir istället användningen av OR som är en operator som kan används i exemplet om man söker bästa räntan för ett bostadslån/huslån/villalån och söker man med ~bostadslån så ser man att huslån och villalån inte är något som Google ser som synonymer/relaterade begrepp. Då kan man slänga in OR mellan orden för att få med alla intressanta sidor på detta vis:
http://www.google.se/search?q=bästa+räntan+bostadslån+OR+huslån+OR+villalån

Jag får be om ursäkt att detta inlägg kanske inte blev riktigt vad jag tänkt mig men AND och OR är två grundläggande begrepp inom datorteknik så jag får hoppas att detta inlägg varit lärorikt i alla fall. Nästa vecka ska vi titta på ännu en metod att begränsa antalet träffar igen. Det är trots allt begränsningen av resultat som är viktigast med tanke på mängden information där ute men det finns fler metoder för att göra sökningar för ett större resultat när man inte vet exakt vad man söker.