Jajja besökte andra upplagan av Sveriges första största enda! konferens om konverteringsoptimering.

Under måndagen begav jag mig, tillsammans med tre andra kollegor, till Courtyard Marriott för konferensen Conversion Jam. ”Sveriges första största enda! konferens om konverteringsoptimering” för att citera John Ekman och hans företag Conversionista, som arrangerar det utmärkta eventet. Konferensen bjöd på internationella talare såväl som företag som på ett eller annat sätt bidrar med lösningar och verktyg – inom den ännu ganska lilla branschen konvertering. Det var otroligt givande och inspirerande och jag ska därför försöka summera och dela med mig av några godbitar från konferensen.

Först och bäst

Konferensen inleddes av Craig Sullivan, mannen med för lång meritlista för att rabbla upp här men med en nämnvärd riktigt skön engelsk dialekt. Craig redogjorde för en mängd intressanta A/B-tester han genomfört under åren och det faktum att 90 % av testerna som genomförts har misslyckats. Det var en riktigt skön insikt – att misslyckandet är något att lära sig av snarare än att känna misslyckande över.

Enligt min åsikt levererade Craig konferensens bästa presentation. Han återkom ofta till faktorer kring användbarhet och vikten av att själv sätta sig in i besökarens situation. Men framförallt att alltid, alltid testa sig fram till högre konverteringsgrader med hjälp av besökarna.

Brian Clifton, tidigare ”Head of Web Analytics for Google Europe”, fortsatte med att ge oss tips på hur vi kan fokusera bättre på all data vi samlar in genom Google Analytics och andra webbanalysprogram. Tydliga mål, segmentering och gruppering var några av tipsen för att lättare ta sig igenom bruset och därmed hitta relevant data.

Se upp för konverteringsdödarna – slå av autopiloten

Initiativtagaren själv, John Ekman, följde sedan upp med att tala om ”The long tail of conversion” där han presenterade ett antal konverteringsdödare – vardagliga detaljer som vi inte tänker på men som kan ha stor påverkan på konverteringsgraden. Det kan vara allt från dåliga felsidor (404:or) till att inmatningen av ett telefonnummer är felaktigt och således gör att det inte går att klicka på det och direkt ringa upp numret i din iPhone. Små vardagliga saker, som vi inte ser eftersom vi har autopiloten på, enligt John.

Efter lunch följde kortare presentationer med större fokus på talare från företag som presenterade sina produkter och case. Bland annat lyssnade vi till David Linell från VE Interactive som strävar efter att lyfta servicetänket som finns i den fysiska handeln – in till den digitala handeln. Helt rätt anser jag. Många företag är duktiga på att anpassa och optimera handeln i den fysiska världen, men mycket av det tankesättet saknas online. Områden så som personlighet, service och feedback leder, enligt David, till bättre beteendestyrd e-handel.

Bildspelets vara eller icke vara

Ett på förhand intressant ämne var dragningen kring ”top-karusellen” (ni vet bildspelet som snurrar förbi på bästa webbplatsutrymmet på i princip varenda webbplats nuförtiden) och huruvida den bidrar till ökad konverteringsgrad eller inte. Mårten Angner höll en intressant genomgång i ämnet och konstaterade att de flesta har starka åsikter om bildspelen, men väldigt få undersökningar har genomförts för att ta reda på vad de faktiska besökarna anser om dem. Mårten presenterade ett test som Conversionista själva genomfört på en e-handelswebbplats. Nu ska vi inte dra alla webbplatser över en kam, så resultatet var egentligen inte så relevant enligt min åsikt. Det som är relevant, som Mårten även påpekade, är det faktum att diskussionen kring bildspelen behöver lyftas upp. Vilken information presenteras och varför? Skapar det förvirring för just dina besökare eller är det något som de faktiskt uppskattar? Testa. Skaffa dig inte ett bildspel för att alla andra har det. Slå av autopiloten och testa dig fram istället.

Psykologin bakom konvertering

Andre Morys, CEO på tyska Web Arts, avrundade konferensen genom att tala om vikten av att jobba kontinuerligt med konvertering, alltid försöka förstå besökaren och att konverteringen sker i huvudet på kunden och inte på webbplatsen. Det betyder att du måste förstå hur besökaren tänker och tar beslut, inte bara hur de klickar på webbplatsen.

Jag tar personligen med mig många användbara verktyg och insikter kring konverteringsoptimering efter dagen. Det kanske mest banala, men samtidigt så svåra att genomföra, får dock avrunda denna summering av Conversion Jam 2012:

”Always be Converting”