Kajsa Hedqvist har genomfört sitt examensarbete på Jajja och undersökt hur användare interagerar med företags sökträffar på Google.

KTH logotyp

Mitt namn är Kajsa och jag håller just nu på att avsluta mitt sista år på KTH där jag läst civilingenjörsprogrammet inom Medieteknik. Under våren som gått har jag fått turen att skriva mitt examensjobb för Jajja Communications. I detta blogginlägg berättar jag om min tid på Jajja och vad jag undersökt i mitt examensarbete.

Hösten 2012 var stressigt för mig och mina medstudenter, då vi både skulle avsluta våra sista kurser och samtidigt gå på jakt efter exjobb att utföra till våren för att kunna ta vår examen. Jag var sent ute med mitt sökande och fick en del bakslag, innan jag började kolla på vilka företag som tidigare samarbetat med studenter från Medieteknik inom just exjobbs-sammanhang. På denna väg hittade jag till Jajja, då deras konverteringsanalytiker Martin Lundvall gjorde sitt exjobb där två år tidigare.

Min tid på Jajja

Min första tid på Jajja var en riktig berg-och-dalbana. Många nya intryck samtidigt som vi skulle komma fram till ett ämne för mitt exjobb som både skulle ge något till företaget och samtidigt vara akademiskt och möjligt att utföra inom den begränsade tidsperioden. Det spånades på ämnen och frågeställningar, skrevs utkast och ändrades riktningar i ett högt tempo. Samtidigt skulle jag sätta mig in i branschen för sökmotoroptimering. Jag fick hela tiden bra stöd av mina handledare och även hjälp från flera andra håll på Jajja. Bemötandet var väldigt trevligt och jag kände mig snabbt välkommen, trots berg-och-dalbanan som rådde i mitt huvud.

Men som de flesta av gånger, redde även detta garnnystan ut sig och jag fick i mitten av mars något av en nystart. Ny handledare, ett ämne jag kände mig motiverad att undersöka och metoder jag kände mig bekväm att göra detta med. Med mycket tid, arbete och ytterligare stöd från Jajja nådde jag till slut i hamn med arbetet. I början av juni lämnade jag kontoret med vemod i kroppen men många nyfunna vänner och jag ser definitivt tillbaka på min tid på Jajja med ett leende.

Examensarbetet: Vad undersöktes?

Vad var det då jag gjorde under den här tiden? Min bakgrund ligger i att ta hänsyn till användarnas perspektiv, då jag i min utbildning fokuserat på interaktionen mellan människa och data samt på marknadsföring. Inom båda dessa områden är användar- och kundfokus kritiskt och jag ville behålla en del av detta även för denna undersökning. I kombination med vad Jajja i huvudsak jobbar med, nämligen sökmotoroptimering, blev min uppgift därmed att undersöka hur användare interagerar med företags träffar på Google för olika typer av sökmål, när de söker på företagsnamn.

Hur undersöktes det?

För att ta reda på detta användes tre olika metoder. Den första var en intervju med Jonas Wallentin på Google Sverige för att ta reda på vilka trender som finns inom sök idag samt hur de jobbar med användarnas interaktion på sökmotorn. Den andra metoden var ett användartest med eye-tracking där tio testpersoner fick ett antal scenarion att utföra som representerade olika måltyper. En analys av resultatet från dessa visade på en del intressanta tendenser, varav en av dessa testades vidare i ett kvantitativt A/B-test.

Resultat: Hur interagerar användare med företags sökträffar på Google?

Från resultatet av användartestet framkom följande tendenser:

  • Användare tenderar att använda sitelinks i större utsträckning för transaktionsmål än informationsmål.
  • Sitelinks har olika funktion för olika typer av mål, där de för navigationsmål är viktiga för träffens trovärdighet snarare än att de används som genväg.
  • Användare tenderar att agera på olika sätt, både i träffen och på webbplatsen, för olika mål. För transaktionsmål är interaktionen mer målinriktad medan den för informationsmål är mer överskådlig.
  • URL-adressen är ett element som spelar stor roll för träffens trovärdighet.

Denna sista tendensen var den som valdes att testas vidare i det kvantitativa A/B-testet. Med hjälp av verktyget SERP Turkey skapades två alternativa träffsidor där det enda som skiljde versionerna åt var att URL-länken för den översta träffen gjorts längre för den ena träffsidan. Tillsammans med ett givet scenario skickades en länk som slumpade mellan dessa två träffsidor ut till ca 1000 personer. 223 av dessa svarade genom att klicka på den sökträff i listan de ansåg vara mest relevant. Målet med detta var att ta reda på om användarna skulle agera annorlunda för de olika versionerna. Resultatet av detta blev som följer:

  • 6 % fler av användarna väljer den översta träffen om dess URL-adress är kort.
  • Användarna överväger fler träffar längre ner i listan om URL-adressen för den översta träffen är längre.

Alltså…

Sammanfattningsvis framkom att trovärdighet var något som var viktigt för användarna redan i sökträffen, där URL-adressen utgör en viktig funktion. Även insikten att användare faktiskt tenderar att interagera på olika sätt för navigations,- transaktions- och informationsmål ses som en intressant iakttagelse. Det ska dock betonas att resultaten från studien bör användas med viss försiktighet då användares interaktion på sökmotorer anses vara mycket situationsberoende. För de som vill läsa mer om min undersökning och de resultat som framkom finns hela rapporten att ladda ner här nedan.

Examensarbete: Användares interaktion på Google – Kajsa Hedqvist (pdf)

Att få göra den här undersökningen för Jajja har lärt mig otroligt mycket och jag har under tidens gång samlat på mig erfarenheter jag kommer att bära med mig i mitt framtida yrkesliv som civilingenjör inom Medieteknik.

Tack för den här tiden!

/ Kajsa Hedqvist