Ett superpersonligt sök?

För er som inte läst mina tidigare inlägg om Google Panda, gör gärna det då detta inlägg bygger vidare på dem:
Googles Panda
Lösningen till Google Panda

Jag ska i detta inlägg försöka dra lite slutsatser om hur framtidens sök via Google kan komma att fungera. Så låt oss först konstatera några saker som vi vet:

  1. Google grundades 1998.
  2. När Google lanserade sin uppdatering Bourbon Update 2005 så var den uttalade ambitionen att värdera hemsidor mer mänskligt.
  3. Googles senaste uppdatering klarar av att lära sig hur människor värderar hemsidors trovärdighet och användarvänlighet via maskininlärning. Införandet av den påverkar 6-9% av alla sökningar.
  4. Amerikanska webbsidor uppfattas ofta av svenskar/européer som plottriga och icke användarvänliga.
  5. Google vet väldigt mycket om dig och de utökar hela tiden den informationen.
  6. Google försöker hela tiden skapa ett så personligt sökresultat som möjligt för att ge varje person så bra resultat som möjligt.

I dessa sex konstateranden finns det väldigt mycket information att hämta. Till att börja med så är Googles fokus alltid på sin användare. Alla uppdateringar Google inför genomgår rigorösa och vetenskapliga tester där användarupplevelsen mäts och poängsätts och bara de uppdateringar som ökar upplevelsen tillräckligt införs. Den här filmen är väldigt bra för att få inblick i hur Google går tillväga:

Det tog sju år innan Google genomförde uppdateringen Bourbon Update och sedan sex år för Google Panda. Anledningen att jag tar upp dessa uppdateringar är att de är milstolpar för större steg då de började fokusera på att värdera hemsidor på ett mer mänskligt sätt. Jag skulle utifrån att Google vill genomföra rigorösa tester och att tidigare uppdateringar av den här typen har kommit med 5-7 års mellanrum, dra slutsatsen att nästa uppdatering troligen kommer om 5-7 år.

Vi har nu ett tidsspann att diskutera utifrån. Den relevanta frågan blir alltså var kommer vi att vara om 5-7 år? En svår fråga så låt oss börja med att titta på tiden fram till dess. Vilken utveckling kommer vi att få se?

Om vi tittar på konstaterande fyra, att människor värderar hemsidor olika. Detta speglar våra kulturskillnader i världen. Utifrån det konstaterandet drar jag slutsatsen att Google antingen har en extremt generell klassificering av vad som är trovärdigt och användarvänligt eller så finns det flera klassificerare/Pandor. Jag väljer att tro på den andra slutsatsen då den första inte känns som om den skulle påverka sökresultaten i den utbredning som denna uppdatering ändå gjort.

En trolig väg för Google att gå är att fortsätta på den här vägen. Jag misstänker att vi idag inte har speciellt många Pandor, det är trots allt tungt att ta fram och använda sig utav maskininlärning även med Navneet Pandas optimeringar. Men om min slutsats att Google velat ha en stark klassificering för vad användaren anser trovärdigt och användarvänligt trots olika kulturer är korrekt, så är steget efter det senaste att titta på en finare kulturindelning. Tittar vi på USA eller Europa så är dessa inte kulturellt homogena utan hemsidor som uppfattas som trovärdiga i södra USA kan uppfattas som spam i norra USA. Utifrån det skulle man kunna tänka sig ett framtidsscenario där Google låter sin Panda-algoritm grena av sig och bli fler där varje Panda blir specialiserad för olika delar av världen.

Om nästa steg är Pandor utifrån länder i Europa eller delar/stater i USA vad blir steget efter? De yngre än mig och de äldre än mig uppfattar Internet annorlunda än vad jag gör. Så utifrån konstaterande fem att Google vet väldigt mycket om mig så skulle det inte förvåna mig om det kommer att komma en algoritmförändring baserad på Panda som går ner på demografisk nivå. Att en grupp som är i samma ålder och delar samma intressen som mig lär en Panda vad just vi anser vara trovärdigt och användarvänligt.

För dig som hängt med så här långt så kanske inte mitt framtidsscenario kommer som en överraskning. Jag förutspår utifrån vad jag sett från Google så här långt att vi i framtiden kommer att få personliga Pandor. En algoritm som levererar de sidor jag själv skulle valt ut utav alla hemsidor på Internet. Så vad tror du om detta? Är det en trolig framtid om 5-7 år? Min kollega Frej som skrev Panda ur ett maskininlärningsperspektiv kommer förhoppningsvis att komplettera detta scenario med andra infallsvinklar i ett kommande blogginlägg.

Det finns dock baksidor. Google har redan idag fått hård kritik för sitt personliga sök. Kritiken ligger i att Google skapar bubblor där informationen man får just är tillrättalagd. Är man inte medveten om detta kan det helt klart driva ens verklighetsbild något. Även dagspressen har i år fått upp ögonen för detta fenomen som är några år gammalt:
http://www.svd.se/kultur/isolerade-i-natbubblan_6388411.svd
http://www.expressen.se/kultur/1.2517847

Artiklarna beskriver rätt tydligt hur Internet håller på att backa utvecklingen där det tidigare hjälpt överbrygga kommunikation mellan personer med helt skilda verklighetsuppfattningar. Att personer som idag troligen skulle må bra av att få veta hur stor världen är även på Internet blir avskärmade i någon form av trygghetszon. I filmen ovan så motiverar och förklarar Google-teknikerna det personliga söket ur deras sätt att se på det och jag förstår vad de vill skapa, men jag är inte helt övertygad om att det är/blir bra.

Så med mitt framtidsscenario och även analysen av vilka baksidor det scenariot skulle föra med sig skulle jag vilja lägga med en uppmaning till Google:

Snälla Google gör ett personneutralt sök som jag som användare enkelt kan växla över till. På samma sätt som jag kan slå av och på safe search.

Jag hoppas på er hjälp att sprida den uppmaningen till Google.