Kändes lite kvällspress över rubriken men det får gå ändå.

Den här bloggposten knyter an till min kollega Frejs tidigare bloggpost från oktober förra året, http://www.jajja.com/jajjapedia/blogg/google-och-kryptering. Google annonserade ut att nu skulle sökningar för deras inloggade användare krypteras och även för övriga som valde aktivt att använde https://www.google.com (observera s:et i slutet av https, det är där magin sitter som gör det krypterat). Detta mottogs inte alls väl av stora delar av marknaden som växt fram på Internet. De fick plötsligt inte tillgång till alla sökningar som lett fram till besök på deras webbplats.

Frejs åsikt ligger i linje med min egen, kryptering är något bra och min kommunikation med Google är mellan mig och Google. Det handlar om principen att inte behöva bli avlyssnad i sin kommunikation. Med det sagt så genomförde Google dessa förändringar med ett säkerhetshål för de som köper annonser via Google som fortfarande får tillgång till informationen.

Så varför min sensationsjournalistiska rubriksättning helt plötsligt? Ska Google blockera alla sökningar framöver? Vi tar konstpaus medan vissa febrilt letar efter nästa mening. Nej Google genomför inte några förändringar, det är Firefox som meddelat att de kommer sätta https-versionen som standard i sin webbläsare.

Detta betyder att cirka en tredjedel av besökarna kan komma att bli “dolda” för analysverktygen, även för Google Analytics. Jag baserar att det är en tredjedel på http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp där det är något av ett övertag av teknikintresserade så avrunda neråt på alla webbläsare förutom Internet Explorer.

Danny Sullivan från Search Engine Land har skrivit ihop ett rätt massivt inlägg om situationen och historien som lett fram till den. Från början fanns något kallat Google Encrypted Search, men där fanns det inte tillräckligt med beräkningskraft för att tillåta Firefox att göra den ändring som de nu gör. Danny argumenterar emot Googles medvetna val att tillåta annonsörer och de som använder Webmaster Central att se det som Google säger sig skydda, alltså vad du och jag söker på. Danny har även frågat Firefox (och övriga browser-leverantörer) varför de inte bara slutar ge ifrån sig referer-informationen. Den informationen ligger inte i något protokoll att den ska skickas utan den skickas som god sed och tradition. Då skulle inte Google kunna välja vilka som fick tillgång till informationen och inte, den skulle inte finnas där. Google skulle fortfarande kunna mäta sökningar och klick i sin träfflista men webbplatsen skulle inte kunna mäta något alls. Han fick dock inget bra svar på frågan. Läs gärna hela hans inlägg, det är långt men läsvärt: http://searchengineland.com/firefox-to-use-google-secure-search-by-default-116231

Många reaktioner på Internet verkar bygga på att man missar att Google är ett vinstdrivande företag. De avtalar med användarna vad de får göra med informationen och väljer sedan själva vad de faktiskt gör med den. Som webmaster och tredje part har man alltså ingen rättighet att få ta del av den.

Relaterat till detta så kommer även oroväckande indikationer på att Google “av misstag” kan komma att göra ändringar som får sökningar att framstå som vanlig trafik från en annan webbplats. Anledningen är att de ändrar på refererardata så att sök-variabeln inte längre finns med vilket gör att analysverktyg inte kan tolka trafiken som söktrafik överhuvudtaget. Mer information finns här: http://searchengineland.com/google-change-may-turn-search-traffic-into-referral-traffic-116085

Onekligen verkar det som att Google reser murar gentemot konkurrenter. Google själva har informationen om alla sökningar och vilka webbplatser som får klick och inte. Frågan är vart de är på väg? En betalversion av Google Analytics? Eller bara en remake där de kopplar om informationen så de kan garantera att informationen är ospårbar? Som jag skrev tidigare är Google ett vinstdrivande företag och kommer troligen gå på det som gynnar dem mest. Om det är direkt eller indirekt avkastning på Google Analytics kvarstår alltså att se.