Som systemutvecklare på Jajja kommer man ofta i kontakt med experimentella förändringar och även misstag i träfflistan på Google.

En sådan skillnad vi uppmärksammat tidigare är indexerade illegala webadresser. Idag tittar vi istället närmre på en avsiktlig uppdatering, eftersom Google har börjat experimentera med långa titlar i de organiska sökresultaten.

Exempel på långa titlar i Googles sökresultat

Exempel på långa titlar i Googles sökresultat

För ett fåtal utvalda sökträffar överstiger titlarna för sökresultat den tidigare gränsen på 65 tecken. Avsikten med den ursprungliga gränsen är att titeln skall få plats på en rad i resultatsidan, något som går att argumentera för är god design ur ett människa-dator-interaktionsperspektiv. Det blir helt enkel lättare att ta till sig innehållet om det är väl avgränsat.

Anledingen till experimentet kan vi bara att spekulera i, men gissningsvis rör det sig om ett försök att optimera konvertering, eller att undersöka konverteringsfrekvens baserad på den mest iögonfallande delen av sökresultatet.  Beskrivningstexten som kommer senare i sökträffen kan anses som det sekundära urvalskriteriet för acceptans. I vanlig ordning rullar Google ut sina experiment gradvis för olika user-agents. Troligtvis beror det på att man vill säkerställa designen i alla olika versioner av webbläsare.

Om du vill prova själv hur de experimentella titlarna ser ut kan du prova med sökningen http://www.google.se/search?q=gulatidningen. Exemplet i bilden (med samma sökord) är testat i Firefox 7.0.1 under Mac OS X 10.6.8, med engelsk språkinställning, träff nummer nio.

Om förändringen slår igenom för ett större antal sökresultat än de vi hittat hittills, kommer det definitivt bli intressant att fördjupa sig i utformandet av titlar ytterligare, för att uppnå en högre konverterande sökmotoroptimering. I dagsläget verkar det bara vara sökresultat för forum som får den längre titeln.