Google har börjat bli mer transparenta och går nu ut med information om vilka uppdateringar de gör varje månad.

Jag vill dock påstå att de inte går ut med alla uppdateringar, samt att de uppdateringar de faktiskt publicerar görs så med väldigt tunn information.

För den som vill läsa Googles originalinformation så återfinns den här:
http://insidesearch.blogspot.com/2012/02/search-quality-highlights-40-changes.html

Jag ser några uppdateringar som är mer intressanta än andra och dessa är:

  • Förbättrad bedömning av officiella sidor. Detta går i linje med deras Panda-uppdatering som innehöll en stor aspekt av trovärdighet. Google vill vara källan till information oavsett vilken information vi söker. Det är då viktigt att de kan avgöra vilka sidor som är officiella och vilka som är fejk. Huruvida denna uppdatering dessutom kommer att påverka vad som avgör vilka sidor som klassas som auktoriteter eller inte framgår inte. Min bedömning är dock att det kommer att ha en viss påverkan, exakt hur är ännu för tidigt att uttala sig om.
  • Två klassificerar av färskhet har blivit avstängda. En förändring som tydligt visar att Googles algoritm inte är någon enkel sak att hålla koll på. Jag tolkar stycket som att de har haft två klassificerare eller algoritmer som bedömer färskhet i resultatet som varit antingen bara utdaterade/onödiga eller felaktiga. Däremot har de med största sannolikhet haft väldigt liten påverkan på slutresultatet eftersom Googles algoritm har så många olika signaler som värderas ihop. Trots det så ger det en fingervisning om att Google själva mycket väl kan ha saker i sin algoritm som inte fungerar som de var tänkta att fungera från början. Då är det ingen enkel sak att med ren logik försöka förstå hur den fungerar.
  • De rullar ut rich snippets för shopping internationellt. Detta är något jag efterfrågat länge och undrat varför det inte kommit. Det ger dig som använder Google en möjlighet att se recensioner, pris och lagerstatus direkt i träfflista – Förutsatt att handlaren har märkt upp sin information korrekt. I de SEO-test jag genomfört så har microtaggning varit ett av områdena jag tittat på och jag har alltid hävdat att det är viktigt att på ett så semantiskt sätt som möjligt tagga sin information. Nu har jag fått vatten på min kvarn =)
  • Panda har blivit uppdaterad. Googles formulering kan dock tolkas som att vad som egentligen har gjorts är att Pandan fått bedöma webbplatser på nytt och att själva algoritmen inte fått någon direkt uppdatering. En hypotes här på Jajja är att Panda-algoritmen är för resurskrävande för att köras igenom kontinuerligt utan körs vid fasta punkter där Google uppdaterar sin Panda-data. Det gör att åtgärder för att motverka effekter av Panda är något som ses i ett långt perspektiv då de övriga delarna som löpande utvärderar en webbplats också kan göra att en sida rör sig uppåt eller neråt i träfflistan. Hur man kan vara säker på att det är Panda? Det kan man inte, men läser man Googles diverse bloggar och följer deras chefstekniker så kan man få signaler om vad som görs och ifall det är Panda eller något annat.
  • Värderingen av länkar har ändrats. Kanske den viktigaste punkten för sökmotoroptimerare idag. Att optimera hur mycket av informationen på en webbplats sökmotorerna faktiskt ser och därmed tar med i sin värdering går att göra utan länkar. Länkar kommer in i spelet när man vill synas i topp på sina sökfraser. Jajjas huvudområde är just detta, hos oss kan man köpa resultatbaserad SEO där man enbart betalar för de resultat som vi i slutet av varje månad kan redovisa. Stycket är extremt luddigt formulerat men rör hur en länk tolkas för att bedöma vad sidan den länkar till handlar om. Enligt mig är det Mest troligt att det rör vikten av ankartexten (den klickbara texten för en länk). Det har varit möjligt att få värde av länkar från sidor vars relevans är väldigt låg men där man får en länk någonstans på sidan och länkens ankartext har varit det man velat synas på. Jag misstänker nu att de mer eller mindre slutar använda ankartexten för att bedöma vad en sida handlar om. Däremot tror jag fortfarande att ankartexten kommer ha betydelse i bedömningen ifall länken kanske kan vara köpt och bör granskas.

Google har sagt att de kommer att gå ut med sammanfattningar av detta slag på månatlig basis. Så om en månad kommer det att komma ytterligare en och med Googles frekvens på i snitt nästan två uppdateringar per dag över året så kommer den troligen bestå av en minst lika lång lista. Jag kommer göra mitt bästa med att lyfta fram intressanta förändringar och läsa mellan Googles diffusa rader.