Först ut på scenen under Internetstrategidagen var en norrman, Harald Eide, med ämnet ”Mobilitet, svaret på allt”.

Han lämnade dock snabbt det tekniska för att ta ett långt mer filosofiskt grepp kring detta ämne. Den röda tråden skapades istället ur det förändringstänk med brist på mänskliga aspekter där allt mer handlar om att förändra organisationer, strukturer och rutiner men inte människor. Han klargjorde att det finns 4 olika dimensioner av förändring, ”men människor får vi aldrig vara”.

Människor ses inom företag utifrån deras befattning (man ser chefen men inte Micke som är en strukturerad och sportig person) eller deras arbetsuppgifter (man ser personen som systemutvecklar men inte Martin som brinner tekniska detaljer och whisky) eller som användare av ett system (man ser orderläggaren men inte Markus som en ung, social och festglad person). Dessa tre dimensioner är vi bra på att se och lägga pengar på att förändra. Men att hantera och förändra mänskliga bitar och kulturen i ett bolag är vi dåliga på och lägger inga resurser på medan förändringar i den dimensionen skapar förändringar även i de övriga. Försöker man att förändra en strukturell dimension och missar den mänskliga dimensionen så kan förändringen vara helt omöjlig att uppnå.

I grunden är alla organisationer, team och grupper just det – människor.

Resten av tiden la Harald på att utveckla resonemanget kring hur vi ska kunna nå samsyn i organisationer och vad som egentligen ger resultat i tider av förändring. Lägger vi tid och resurser på det som verkligen är viktigt? I dagsläget läggs endast 1 % av resurserna på kultur och 99 % av resurserna på att lösa strukturella problem. Detta trots att kultur bevisligen är den viktigaste framgångsfaktorn!

Om man utgår ifrån människan är det mycket lättare att förändra; ”Att tänka nytt på ett nytt sätt”

Hur ser det ut i er organisation? Hur ser vi till att alla ser samma sak, hur får vi en samsyn på målet?!

Harald lämnar sen scenen med den kryptiska Jeopardy-frågan;
”Om svaret är Mobilitet, vad är då frågan?”