Tanken är att dela med oss av sådant som underlättar utveckling av applikationer, främst för Webben.

På utvecklingsavdelningen har vi länge nyttjat fri och öppen källkod och fri mjukvara i våra internt utvecklade system och integrationer till köpta lösningar. I ett ledningsperspektiv är det nog främst en fråga om att det ser ut som ett billigt alternativ, något som definitivt kan diskuteras i ett annat forum. För oss utvecklare är de främsta anledningarna snarare att det nästan alltid finns ett brett utbud att välja bland och att slippa knyta oss till specifika lösningar, vilket ger flexibilitet i förlängningen. Möjligheten att kunna inspektera implementationen och göra egna anpassningar skall inte heller underskattas som argument för öppen källkod, eller open source som det heter på engelska.

Nackdelar med öppen källkod

Innan jag djupare går in på på varför vi valt att engagera oss i fri mjukvara och dessutom på sistone valt att börja bidra med öppen källkod till kod-gemenskapen kan det vara värt att nämna ett par av nackdelarna med open source.

  • Bibliotek med öppen källkod tenderar att växa snarare än förbättras.
  • Öppen källkod har ofta ett funktionalitet-före-prestanda-tänk inbyggt.
  • Öppen källkod har ofta onödigt komplicerad struktur.
  • Det finns ingen som står till svars för att öppen källkod följer specifikationer.
  • Alla som bidrar till öppen källkod är helt enkelt inte strukturerade, insiktsfulla eller erfarna utvecklare.

Trots detta har vi, som många andra, valt detta alternativ framför proprietära lösningar i de absolut flesta fallen. Anledningen är ganska enkel; fri och öppen källkod fungerar tillräckligt bra och det finns möjlighet att rapportera brister såväl som bidra med kodförbättringar.

En liten tankeställare för den som investerat i proprietära lösningar kan vara att det inte finns någon garanti för att ovan listade brister inte ingår även i dessa. Det är bara svårare att avgöra om så är fallet.

En strategi för fri och öppen källkod

Till slut får man ändå inse att hoppet är förlorat när man vill påverka kodbaser som underhålls av allt från ett tiotal till flera hundra utvecklare, alla med olika åsikter och med fotbojor eller arvsskulder från tidigare bidrag. När vi anser att de fria alternativen inte håller måttet tar vi därför fram egna lösningar för återkommande problem. Nu har det dessutom beslutats att vi aktivt skall dela med oss av egen öppen källkod som löser den typ av problem som inte är affärskritiska för Jajjas huvudverksamhet.

De första planerade bidragen till öppen källkod från Jajja är ett antal Java-bibliotek som vi tycker underlättar utveckling av applikationer. Förhoppningsvis kommer våra bidrag även kunna hjälpa andra att fokusera på det som verkligen är intressant, att designa funktionalitet, inte att återuppfinna hjulet för ett givet moment i utvecklingsprocessen. Det kan även tänkas att bidrag i andra kodspråk som PHP, C eller Ruby dyker upp så småningom, men det är i den stela Java-gemenskapen vi tror att våra lösningar bidrar med flest nyskapande angreppsvinklar. Tanken är att dela med oss av sådant som underlättar utveckling av applikationer, främst för Webben, och att erbjuda en kontaktyta för utbyte av erfarenhet med alla som är intresserade av våra lösningar.

Som plattform för att dela kod har vi valt Github, där det är lätt att skapa egna versioner av andra utvecklares projekt och att bidra med förslag till förbättringar. Vår målsättning kommer vara att endast släppa väl avgränsade lösningar utan onödig kodkomplexitet. Du som utvecklare skall lätt kunna avgöra om våra lösningar är ett bra alternativ för dina problem!