Näst ut på scen var Judith Wolst som till vardags bloggar om digitala trender och undervisar på Berghs i Stockholm.

Judith inledde med frågan:
”vad behöver morgondagens kommunikatörer egentligen kunna?” Hon summerade snabbt svaret i två kärnfulla punkter. 1.”De får inte vara rädda för teknik”, och 2. ”De måste förstå den digitala spelplanen”.

Huvudtemat för hennes tid på scen var dock de fem tyngsta digitala trenderna som alla bör känna till och ta med i beräkningarna när de lägger upp sina digitala strategier.

De 5 trenderna

 1. Blockeringen av marknadsföringen

  Då det blir allt lättare att blockera all form av marknadskommunikation vare sig det är i brevlådan, inkorgen i e-mailen eller samtalsblockeraren i mobilen. Den information som ska slinka igenom här har höga krav på sig att vara både Anpassad och Relevant för mottagaren. När det gäller de yngre och mer bortskämda målgrupperna så gäller det att tänka effektivt och serviceinriktat; ”Snälla servera mig, jag orkar inte leta runt”

 2. Big Data

  I dag är det knappast ett problem att vi inte har tillräckligt med information. Det gäller bara att veta vad man ska leta efter, hur man ska leta efter det och vilket sammanhang man kan sätta det i för att få ut maximal nytta för alla parter. Relevant kommunikation är också mer personlig och då spelar digitala segmentering och analys en avgörande roll! För när fel budskap dimper ned i den ”personliga sfären” kan det lätt bli sura miner och irritation.

 3. API:er

  Utan att gå närmare in på tekniska termer så är tillgången till öppen data (vilket API:er ger) och möjligheterna med programvaror som samarbetar för en ännu bättre funktion och nytta till otrolig förmån för nya innovationer när företag öppnar upp sina API:er. API:er ett ord som snart ligger på var mans tunga i för att citera Judith, ”The Geek Era”.

 4. Gamification

  Inte så mycket att säga om egentligen men en tung trend hur kan man dra nytta av dataspelens mystiska och lockande värld för att motivera till att göra ”tråkiga” saker spännande och engagerande som t.ex. att spara pengar i en värld som drivs av snabb konsumtion.

 5. Vad händer i den fysiska butiken?

  Även om denna blogg kanske mer ska handla om e-handel än traditionell butikshandel så råder en febril verksamhet just nu bland de fysiska butikerna då allt fler vågar prova sina digitala vingar för att säkra sin framtida inkomst, hitta nya vägar att sticka ut och se till att sprida och väcka sina varumärken till liv, göra dem personliga, relevanta och mobila som är så viktigt idag.