Just nu är Google Panda och lösningen till den det stora som det pratas om i SEO-världen.

Så pass mycket att det är viktigt att påpeka för de som inte är insatta i SEO-världen att Google Panda är en av väldigt många förbättringar/förändringar av Googles algoritm. Det är helt klart den viktigaste förändringen just nu då den skvallrar om framtiden. Men om man upplever att man tappar synlighet och/eller placeringar så behöver detta inte vara en följd av Pandan, det kan vara någon av de andra uppdateringarna.

Enda möjligheten att se om en webbplats är påverkad av Googles Panda är att identifiera vad Googles Panda i så fall inte tycker om. Fördelen med detta är att man direkt också får reda på vad som behöver åtgärdas. För att ta reda på ifall man är drabbad är det viktigt att först förstå Googles Pandauppdatering och den förklarade jag här:
http://www.jajja.com/jajjapedia/blogg/googles-panda
Jag föreslår att du läser det inlägget först om du inte redan har gjort det.

Om man förstår Google Panda så förstår man också att det inte finns någon enskild ”enkel” lösning för alla webbplatser. Jag har läst bloggare som påstår sig ha lösningen till Google Panda och utgår då ifrån att Google Panda bara påverkar en viss typ av webbplatser som har ett enskilt problem, t.ex. dålig text, för spretigt innehåll, för mycket annonser, för mycket eller för lite bilder eller – min favorit – för mycket kopierad text. Anledningen till att min favorit är för mycket kopierad text är att webbplatser som kopierar text från andra generellt har blivit väldigt gynnade av Google Panda och Matt Cutts har gått ut med följande på Twitter:

Matt Cutts tweet om blogg scrapers

Så vi kommer troligen att få en uppdatering som enbart kommer att försöka komma åt just webbplatser som kopierar andra webbplatsers innehåll. Om du har en sådan webbplats, ta varningen på allvar och se över din verksamhet.

Lösningen till Google Panda handlar istället om kvalitetsgruppen de använt sig av och de frågor den gruppen har fått svara på. Det enklaste och i min mening bästa tillvägagångssättet gällande Google Panda är att titta på sin webbplats och objektivt ställa sig ungefär samma frågor. För att få bra underlag är det nog bäst att ta hjälp av externa personer då man själv ofta är hemmablind och älskar sin egen webbplats. Frågorna är centrala och här är exempel på frågor som Google själva sagt att de har ställt:

  • Skulle du känna dig bekväm med att lämna ut din kreditkortsinformation till den här webbplatsen?
  • Skulle du använda medicinska råd från webbplatsen för dina barn?
  • Anser du att informationen på den här sidan är trovärdig?
  • Har webbplatsen för mycket annonser?

Det är alltså både frågor kring trovärdigheten hos webbplatsen och användarvänligheten hos webbplatsen. Här finns också nyckeln till varför webbplatser som kopierar andra webbplatsers innehåll gynnats. Dessa webbplatser sammanställer ofta flera källor och erbjuder användare en bra användarupplevelse. Har dessutom innehållet källhänvisats till ursprungskällan så upplever troligen användarna också webbplatsen som trovärdig trots att det inte är den som står för innehållet från början.

Storleken på kvalitetsgruppen man själv använder sig av behöver inte alls vara lika stor som Googles. Vad man vill uppnå är att hitta indikationer på att det är något som är galet med innehållet eller användarupplevelsen. Fokus ligger istället på att försöka få tag på så objektiva personer som möjligt och sedan hitta lösningar på problemen när de väl är identifierade. Här blir kunskaper kring användarvänlighet, layout och design nyckelkompetenser som behöver hittas och lyssnas på, samtidigt som dessa personer måste lyssna på kraven att använda tekniker som är sökmotorvänliga. Det kan bli heta debatter, jag har själv haft några sådana med förespråkare av Flash. Därför förespråkar jag ofta att man inte använder samma person för webbdesign som för webbutveckling. En generell regel med en del undantag som bekräftar den.

Jajja har sedan en tid tillbaka en SEO-specialistgrupp som just nu går igenom alla Jajjas kunder för att identifiera om vi har några som skulle ligga i farozonen för Panda och hjälpa dessa kunder identifiera problemen och lösa dem. Eftersom Jajja jobbar med en resultatbaserad betalningsmodell och endast tar betalt för resultat är denna typ av rådgivning gratis för våra sökpositioneringskunder. Så om du är kund till Jajja kan du vara helt trygg i vetenskapen att vi vet vad som händer och ifall du är drabbad att vi vidtar åtgärder och kontaktar dig vid behov.