1700 svenskar vill censurera information om sig själva i Google och totalt har 91 000 anmälningar gjorts hittills.

Domen mot Google som öppnade upp för att få information om sig själv censurerad har gjort att ca 48 000 personer nu fått bort information om sig själva. Domen mot Google kom för bara tre månader sedan och från svenskt håll har redan 1700 personer gjort anmälningar till Google.

Källan till uppgifterna är ett öppet brev Google skickat till EU.

I mitt förra inlägg om detta vägde jag för- och nackdelarna med domen. Ska gamla synder märka en för livet? Ska bedragare verkligen få möjligheten att censurera information om sig själva? Varför läggs detta rättsliga ansvar på Google och inte våra domstolar? Varför censureras endast en av flera sökmotorer och varför åläggs inte webbplatsägaren istället med krav att tala om för alla sökmotorerna att materialet inte får indexeras?

Nu har det gått tre månader och Google har besvarat ett antal frågor i det öppna brevet men eftersom svaren är skrivna på fikonengelska tänkte jag lyfta ut de mest intressanta bitarna.

Statistiken

Google har fått in 91 000 anmälningar (1700 ifrån Sverige enligt IDG) varav 53 procent beviljats direkt och 32 procent avslagits. Övriga anmälningar har de begärt in mer information om.

Öppenheten

Google flaggar idag inte resultaten som censurerade för användaren, vilket de gör vid t.ex. censur p.g.a. upphovsrättsbrott. Detta är dock något de överväger att göra. Istället meddelar de webbplatsägare att en adress blivit delvis borttagen ur sökresultatet via Webmaster Tools. Om du äger en webbplats och ännu inte har Webmaster Tools så registrera detta redan nu.

Problemen

Det potentiella missbruket av den här typen av möjlighet är känt sedan tidigare. Google har flera ställen där man kan anmäla olika saker t.ex. spam. Ett vanligt drag är att man anmäler sin konkurrent. Google är väl medvetna om graden av missbruk som uppstår. De har sett flera olika typer men en ny typ som skapar mycket jobb för Google är när en person som delar namn med någon annan begär att få material om den andre personen borttaget.

Framtiden

Google skriver flera gånger i det öppna brevet att de finner det svårt att göra bedömningarna. Det finns en underliggande ton av att detta egentligen borde ligga på rättsväsendet. Något jag anser skulle vara betydligt bättre. Ett alternativ är att låta instanser så som datainspektionen ta ansvar för processen. Däremot är jag fortfarande övertygad om att det hade varit bättre att använda noindex-lösningen jag presenterade i mitt förra inlägg.