De lättförstådda sökordsdata vi baserar smarta beslut på är snart helt borta.

Vi har inte längre tillgång till sökordsdata d.v.s. vilka ord som driver trafik till våra webbplatser. Många är i chock då det varit grunden för smarta beslut kring utvecklingen och marknadsföringen av våra webbplatser… och nu är den borta. Men detta är inte slutet utan början på en ny spännande era.

Redan när Firefox, för ungefär ett år sedan, gick ut med att de som standard skulle använda krypterat sök för alla deras användare diskuterade jag detta scenario med min dåvarande kollega Frej. Han skrev även ett tekniskt inriktat blogginlägg om Google och kryptering vilket gör att jag, även om jag är lite chockad av att det hände just precis nu, inte är i närheten av att gripas av panik.

Vad använde vi sökordsdata till?

 1. Effekten av SEO

  Även effekterna av annan marknadsföring brukade mätas utifrån sökordsdata. Du gör en åtgärd och du följde upp den för att se hur mycket mer trafik du fick på de sökord du vet att din målgrupp använder.

 2. Se innehåll som behöver förbättring

  Genom att titta på sökordsdata och besökarens beteende gick de att identifiera dåligt innehåll. Lämnar besökarna webbplatsen direkt eller efter väldigt kort tid utan att göra det du vill så matchar inte innehållet sökfrågan.

 3. Lågt hängande frukt

  Sökord som redan driver trafik men som inte rankar bra är en guldgruva. Genom rätt åtgärder för rätt sökord kan du generera snabb avkastning.

Vilka datakällor finns kvar?

 1. Adwords

  Google ger annonsörer tillgång till sökordsdata för den trafik som genereras via deras sponsrade länkar. Dessa data är alltså helt oberörd av Googles uppdatering.

 2. Webmaster Tools

  Vi har avrundade klicksiffror och visningssiffror från Googles träfflista att tillgå här. Observera att klick inte är detsamma som besök. Google kan inte tala om ifall klicket blev ett besök eftersom besökaren kan ha ångrat sig och stoppat laddningen av sidan. I Webmaster Tools finns också genomsnittlig placering. Tyvärr är vi begränsade till de senaste tre månaderna och kan inte heller se trafik som genererats på långa och udda sökningar, så kallad svanstrafik.

 3. Övriga sökmotorers data

  Tyvärr har Google monopolställning i Sverige men övriga sökmotorer som genererar trafik till din webbplats kan ge dig sökordsdata, vilket är bättre än ingen data.

 4. Analytics

  Övriga data i Analytics är inte fy skam och är väldigt användbar. Här finns information om allt från tekniska saker om besökarens system till information om hur besökaren navigerar och beter sig på din webbplats.

Hur kan vi använda tillgängliga källor i våra analyser?

 1. Effekten av SEO

  För att påvisa effekt av SEO behöver vi titta på vilka sidor på webbplatsen som handlar om ett visst ämne och se trafiken till denna sida. Om trafiken till sidan från Google ökar så har SEO-arbetet troligen gett effekt. Vill du få en uppfattning om sökorden bakom denna trafikökning kan du komplettera med rankingdata.

  OBS! Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att förutsäga alla sökningar som görs. En sökning som du saknar rankingdata för gör att det kan bli svårt att koppla trafikökning till en specifik ökning i placering.

 2. Se innehåll som behöver förbättring

  Växla till att titta på besökares beteende på en viss landningssida. De som kommer till landningssidan, stannar de kvar länge? Besöker de flera sidor? Konverterar de till kunder? Eller är det bara snabba besök? Sedan tar vi återigen fram rankingdata och ser vilka termer webbsidan rankar bra för. Uppfyller innehållet förväntningar som sökningarna speglar? Har just den här sidan rätt innehåll?

 3. Lågt hängande frukt

  Istället för att hitta sökord får du hitta sidor som rankar dåligt men ändå driver trafik. I detta steg måste tilläggas att en riktigt uttömmande sökordsanalys bör skapas över vilka sökord sidan rankar för, annars kan du missa det sökordet som driver all trafik.

I punkt två och tre kan du dessutom förbättra din precision genom att använda dig utav Adwords-kampanjer. Jag kommer inte gå djupare in på hur du använder Adwords i det här inlägget. Det kanske blir ett senare inlägg men jag är själv inte så intresserad av att betala Google massor av pengar just nu.

Största omställningen vi alla måste göra är att sluta se trafiken till vår webbplats på sökordsnivå och istället se på den på sidnivå.

Genom att veta vilka sidor som får trafik kan vi lista ut ungefär vilka sökfrågor Google anser att vår webbplats är ett bra svar på. I och med Google Hummingbird lär detta sätt att tänka vara framtiden. Släpp därför sargen och vänta inte på att Google ska släppa någon betalversion av Analytics eller att Webmaster Tools ska få massor av ny data. Om det händer så är det kul – men räkna inte med.

Mycket av inlägget är inspirerat av Rand Fishkin på Moz som gjort en Whiteboard Tuesday om detta. Har du ett annat angreppssätt eller vet du om något annat material på Internet? Kommentera och länka gärna materialet.