Det är viktigt, och läggs mycket tid och pengar, på att generera besökare till webbplatser. Men hur mycket tid och kraft läggs sedan på att ta hand om dessa besökare?

Mitt namn är Martin Lundvall och jag är SEO-specialist på Jajja. Med bakgrund som civilingenjör i Medieteknik och specialisering mot människa-datorinteraktion, genomförde jag för drygt ett år sedan mitt examensarbete på Jajja där jag undersökte hur fler besökare på e-handelswebbplatser kan konverteras till kunder. Numera hjälper jag dagligen kunder att optimera sina webbplatser för att få bättre möjligheter att synas i Googles sökträff. Det gäller såväl tekniska bitar som redaktionella förbättringar. I slutändan handlar det dock inte om att optimera för Google, utan om att optimera för besökarna men med Google i bakhuvudet. Då måste även hänsyn tas till användbarhet och optimering för ökad konverteringsgrad. Båda delarna är självklart viktiga och blir allt mer synonyma i takt med att Google blir smartare och smartare.

Hur kan man då jobba för att ta bättre hand om sina besökare? Nedan följer tips på vad man bör tänka på och hur man kan arbeta för att ta bättre hand om sina besökare – vilket i slutändan förhoppningsvis kommer att öka konverteringsgraden.

Syfte

Har du ställt dig den kanske mest grundläggande frågan: Vilket syfte har webbplatsen? Det kan kännas banalt, men ofta hamnar grundsyftet efter en tid i skymundan och andra saker hamnar i fokus. Ta en riktig funderare och stolpa ner vilket syftet och målet med webbplatsen faktiskt är. Handlar det om att skapa fler leads, sälja en specifik produkt eller informera om något. Ha det alltid i åtanke vid förändringsbeslut och se till att det alltid tillgodoses så kommer det bli enklare för besökarna att förstå webbplatsen.

Målgrupp

Ta reda på vilka dina besökare är och vad de gör på webbplatsen. Försök sätta dig in i hur de tänker och agerar. Var stöter de på problem och varför? En stor mängd information om dina besökare går att spåra via analysverktyg som exempelvis Google Analytics. Jag förespråkar dock att också leta upp några personer som passar in i målgruppen och ställa ett par frågor till dem. Du får garanterat nya insikter kring faktorer på webbplatsen som de gillar/inte gillar och som du troligen är alldeles för hemmablind för att se. Eller varför inte själv testa din webbplats. Om du har problem att boka en resa eller fylla i ett formulär så har dina besökare troligen också svårigheter med detta.

Budskap

En besökare som inte direkt möts av webbplatsens budskap och vad den erbjuder, kommer troligtvis lämna webbplatsen i brist på tydlig information. Om du inte är H&M eller IKEA är det viktigt att vara tydlig med detta för att slippa förvirrade besökare. Det kan handla om att förmedla beskrivande nyckelord i en slogan eller att visualisera den typ av produkt eller tjänst som erbjuds. Besökare är ofta otåliga och konkurrenter finns ett klick bort, så förmedla budskapet direkt för besökaren.

Service och support

Berätta för besökarna vem som driver webbplatsen och vilka kontaktmöjligheter som finns för att få service och support. Informationen ger besökarna en förståelse för vem som står ”bakom disken” och en närhet till dessa. Att sedan snabbt och enkelt erbjuda support och god service skapar goda relationer med besökarna och en ovärderlig trygghetskänsla hos besökarna.

Enkelhet

Många webbplatser tenderar att pressa in allt för mycket information och allt för många uppmaningar på en allt för liten yta. Det skapar förvirring för besökarna som inte kan se målet. Försök att hålla det enkelt och lyft fram den mest relevanta informationen. Exempelvis bör de faktorer (s.k. call-to-actions) som tar besökarna vidare mot en konvertering lyftas fram för att vägleda besökarna mot målet. Ofta skummar besökare bara av innehållet och då är det viktigt att nyckelpartier som rubriker, knappar och bilder är framträdande och har ett tydligt budskap.

Nu har vi bara skrapat på ytan, men förhoppningsvis har dessa tips gett lite kött på benen kring hur du kan ta bättre hand om dina besökare och få fler besökare att faktiskt nå målen och konvertera. Framöver hoppas jag kunna skriva fler inlägg med tips och tankar kring konverteringsoptimering. Till dess, glöm inte att lära känna dina besökare, förtydliga och förenkla vägen mot målet och håll dem extra hårt i handen. När det är på plats kan vi börja prata om att gröna eller röda knappar skulle konvertera bäst.