Hur mäter man värdet av något som SEO?

Låt oss först definiera vad SEO ger, om det utförs korrekt.

  • Det första majoriteten tänker på är bättre placeringar på givna sökningar.
  • Det andra, som jag upplever många missar, är att SEO också kan ge synlighet på sökningar man inte syntes på tidigare.

I denna analys förutsätter jag att du köper din SEO istället för att hyra den. Inhyrd SEO kan t.ex. vara en löpande kostnad för vissa länkar till din webbplats. Anledning att jag förutsätter köpt SEO är för att arbetet och resultatet finns kvar. Värdet av den kan dock minska med tiden, men mer om det senare.

Vad händer oavsett vad vi gör?

Vi måste veta saker om Internets natur och utveckling om vi ska kunna räkna fram ett värde. Det som främst berör denna analys är att antalet sökningar som genomförs ökar med tiden. Anledningarna bakom är att:

  • Vi blir fler som använder Internet och sökmotorerna.
  • Vi som redan använder Internet söker fler gånger per dag. Vi går mot kortare och fler interaktioner med Internet och då oftare sökningar efter olika typer av information.
  • Möjligheterna till att genomföra sökningar blir fler, även om vi kanske inte ser det. Ett exempel är att fråga Siri om vädret, det är då en sökning efter lokal väderinformation. Detta hänger även ihop med ovanstående punkt om att vi idag interagerar med Internet i kortare och fler tillfällen.

Vi vet också att om ingenting görs med en webbplats kommer den sakta att falla i sökresultatet. Vi kan se det som en inflation, värdet av det vi har minskar med tiden. Mekanismerna bakom är en ökande konkurrens om synligheten, nya webbplatser och sidor skapas ständigt, och den tekniska utvecklingen, en gammal webbplats med gammal webbdesign som t.ex. inte är mobilanpassad, är inte lika gångbar idag.

Resultatet

Räknar vi ihop allt detta får vi fram att värdet av SEO är 42.

Nej, det är svaret på en helt annan fråga och värdet av SEO är inte ett heltal. Nu när de största faktorerna är kartlagda kan vi formulera två scenarion och säga något om värdet av SEO:

Om inflationen är lägre än tillväxten av nya sökningar kommer webbplatsen att exponeras för fler med eller utan SEO. Pengar som läggs på SEO kommer därmed att istället kunna räknas öka i värde med tiden. Förslagsvis läggs pengarna istället på att skapa innehåll för att synas på sökningar ni idag inte syns på än att jaga bättre placeringar där ni redan existerar.

Om inflationen är högre än tillväxten av nya sökningar kommer antalet som ser webbplatsen att sakta minska utan SEO. Alla pengar som läggs på SEO kommer att ätas upp och därför bör ett löpande och datadrivet SEO-arbete sättas på plats omgående.

Photo via Visualhunt.com