40 procent av klicken vid e-postutskick var mobila under Q4 2014, enligt en rapport från mejlverktyget Yesmail.

Mobila enheter har blivit allt viktigare vid e-postmarknadsföring. De mobila klicken vid mejlutskick ökade med 10 procent under perioden Q4 2013 till Q4 2014 till 40 procent, enligt en rapport från Yesmail.

Marknadsförare har också anpassat sig till en allt mer mobil värld. 37 procent av utskicken under Q4 2014 var responsiva, dvs. att de anpassade sig efter skärmstorlek.

”Att införa responsiv eller mobil formatering av sina utskick är det minsta marknadsförare kan göra för sin mobila publik. För att säkra fortsatt engagemang måste varumärken tänka bortom formatering av innehåll och utveckla särskilda strategier för ”call-to-action” för mobila användare” skriver Yesmail.

Det mobila sammanhanget bör ändra innehållet och stödja funktionalitet på den pryl som används. Mobilen bör ge särskilda ämnesrader, call-to-action och landningssidor för att underlätta konvertering, enligt Yesmail.