Efter en genomgående analys av internetanvändandet världen över visar Hootsuite att över 400 miljoner fler personer idag har tillgång till internet.

Undersökningen visar att 58% av världens befolkning idag har tillgång till internet, vilket innebär 4,4 miljarder aktiva användare. Av dessa är det hela 4 miljarder som använder sig av internet via mobilen.

Antalet mobilanvändare idag uppgår till 5,1 miljarder unika användare, vilket omfattar 67% av världens befolkning. Om man ser till antalet aktiva användare av sociala medier uppgår den siffran idag till 3,7 miljarder, 48% av världens befolkning. Av de som använder sig av sociala medier via mobilen, en trend som bara har fortsatt uppåt, uppgår antalet aktiva användare idag till 3,6 miljarder, vilket omfattar 47% av världens befolkning.

Störst tillväxt inom internetanvändning ser man just inom sociala medier via mobilen. Här har antalet aktiva användare ökat med hela 15% från föregående år. Ytterligare ett riktmärke på att internetanvändning via mobilen är ett område som fortsätter att växa.