Google har fått in över 654 000 förfrågningar om 2,4 miljoner sökträffar från européer som vill bli glömda av Google.

2014 slog EU-domstolen fast rätten för EU-medborgare att bli glömda av Google – där sökmotorer måste ta bort irrelevanta resultat som riskerar att skada den som omnämns.

I Googles årliga Transparency report framgår att det mellan maj 2014 och februari i år kommit in 654 000 förfrågningar som gäller över 2,4 miljoner länkar. Av dem har 43 procent, alltså en dryg miljon, länkar också tagits bort ur sökningarna.

Svenskar står för 2,9 procent av de förfrågningarna och drygt 68 000 länkar. Privatpersoner dominerar med 89 procent av länkarna. I övrigt handlar det om exempelvis förfrågningar från företag, politiker och kändisar. Informationen i de länkar som man vill ha bort är i första hand ”professionell” enligt Google, utan att närmare beskriva vad det innebär. Det rör sig om nästan en fjärdedel av förfrågningarna.

Läs mer: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.698564/google-glomma