82 procent av Sveriges vuxna befolkning har bredband i hemmet enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet 2010” från .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Ska den siffran bli högre måste de äldre koppla upp sig i högre utsträckning än idag.

Det är främst äldre som saknar bredband hemma. Bland svenskar som är 54 år och yngre har 95 procent bredband hemma. I åldersgruppen över 75 år är det endast 29 procent som har internet hemma.

– I år kan vara det sista året vi ser stadig tillväxt på bredband i Sverige. Framöver kan vi vänta oss att bredbandstillväxten på samma sätt som tillväxten i Internettillgång mattas av. Uppringda anslutningar har nu mer eller mindre helt ersatts av bredband och få av de som inte är uppkopplade, till största delen den äldre befolkningen, skaffar sig en anslutning, säger Janne Elvelid, projektledare för Svenskarna och Internet på .SE.

Läs mer på: www.iis.se