Google Adwords öppnar för möjligheten att ha dynamiska numeriska värden i annonser via ett api från Google. På så sätt kan annonsörer förändra priser eller rabatter automatiskt i annonserna när lagertillgång och priser flukturerar.

Att kunna visa priser direkt i annonsen är en stark säljsignal och en möjlighet att minska ner på kostbara klick från kunder som tycker att priserna är för höga. Annonsören kan maximalt ha två dynamiska nummervärden i annonsen som är kopplade till ett nyckelord.

Google Adwords har lanserat flera nya annonsformat under året. Det går exempelvis att lägga till extra länkar i annonsen till specificerade avdelningar på sajten. Det är också möjligt att visa bilder och priser i annonsen från ett Google Merchant Center konto.

Läs mer på: adwordsapi.blogspot.com