Den 1 juli införs en ny marknadsföringslag som förbjuder aggressiv marknadsföring så som påträngande och oönskad telefonförsäljning. Den nya marknadsföringslagen bygger på ett EG-direktiv om otillbörliga affärsmetoder, vilket innebär att samma regler på sikt kommer att gälla inom hela EU.

Vissa typer av lockerbjudanden förbjuds, som att göra reklam för en produkt och sedan bara leverera ett fåtal eller en defekt produkt. Även aggressiv marknadsföring med trakasserier, tvång, fysiskt våld och hot förbjuds. Oönskade och upprepade kontakter per telefon är inte heller tillåtet.

I och med den nya lagen införs också ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier. Dessutom behålls förbudet att rikta reklam till barn under 12 år i TV-sändningar.

Till lagstiftningen finns en ”svart lista” med 31 förbud som alltid ska anses otillåtna.

Läs mer på www.regeringen.se