39 procent av besökarna från Google är inloggade hos sökmotorn, enligt en undersökning från Optify.

En växande andel besökare från Google är inloggade hos sökmotorn. Andelen inloggade har ökat med 20 procentenheter till 39 procent på mindre än ett år.

Idag görs två femtedelar av alla sökningar på Google av inloggade användare enligt en undersökning från Optify som samlat data från 17 miljoner besök utifrån 7 miljoner sökord till 424 webbplatser.

Det betyder att 39 procent av sökningarna är personaliserade, eftersom inloggade användare får ett sökresultat som är anpassat utifrån tidigare sökningar.

Den andra konsekvensen är att sajtägare undanhålls sökdata om vilket sökord som besökaren använt för att hitta sidan i 39 procent av besöken via Google.