Idag har 83 procent av svenskarna i åldrarna 16 till 74 år bredband hemma. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan 2008, enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Hela 89 procent av svenskarna har internet hemma och 77 procent söker efter information om varor och tjänster.

Samtidigt som allt fler får bredband ökar andelen som använder internet regelbundet. Under 2009 använde 86 procent av personerna i åldern 16-74 år Internet minst en gång i veckan jämfört med 83 procent ett år tidigare. Ökningen är särskilt tydlig bland kvinnor.

De tre vanligaste användningsområdena för internet bland privatpersoner är att skicka och ta emot e-post, söka information om varor och tjänster samt att använda internetbank. Användningen av e-post och internetbank ökade med fem respektive sex procentenheter till 83 och 71 procent från 2008. Även andelen personer som använt internet för att söka information om varor och tjänster ökade något till 77 procent, ökningen har främst skett bland kvinnor.

I åldrarna 16 till 34 år har alla använt internet. Det är först i åldrarna 65 till 74 år som en betydande minoritet (38 procent) inte använt internet.

Svenskarna blir också allt mer avancerade internetanvändare. Under 2009 har 14 procent eller 888 000 personer beställt en internetdomän.

Läs mer på: www.scb.se