62 procent av annonsörerna ökar investeringarna i internetreklam nästa år, enligt enkät från Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörers medlemmar kommer att flytta reklampengar från print till nätet nästa år, enligt en enkät till Sveriges Annonsörers medlemmar.

Sex av tio medlemmar kommer att behålla investeringarna på samma nivå som 2012, medan 18 procent kommer att öka sina investeringar.

– Vi ser en tydlig trend att medieinvesteringarna går från tryckt press till internetannonsering, säger Erik Huss, kommunikationschef för Sveriges Annonsörer.

Av dem som ökar investeringarna kommer 76 procent öka det inom sociala medier och 67 procent inom sök.

I andra ändan planerar annonsörerna att minska mer traditionell marknadsföring. 37 procent kommer minska annonsering i fack- och populär press.

PR är annars den marknadsföring som störst andel kommer att dra ner på (57procent), följt av sales promotion (42 procent) och mässor (40 procent).