Den e-handel som drivs av sociala medier är fortfarande relativt liten. Genom att utveckla sitt samarbeta med influencers förväntar sig Amazon ta en del av den växande marknaden.

Respektive influencer får en egen sida på Amazons webbplats som kommer fungera som en personlig onlinebutik. De kan då rekommendera produkter som finns tillgängliga hos Amazon och i gengäld får de betalt för de produkter som säljs via dem.  

En anledning till vidareutveckling av samarbetet handlar om att de i ett tidigt skede vill fånga upp och stärka relationen mellan varandra. Den här typen av marknadsföring kommer fortsätta växa och det vill Amazon vara en del av.