Hela 65 procent av amerikanerna tycker illa om att Google sparar deras sökningar för att förändra framtida sökresultat, eftersom det kan begränsa vad de får för sökresultat i framtiden. Det visar en undersökning från institutet PEW Internet.

Ännu fler (73 procent) ser sparandet av sökningar som ett hot mot deras integritet. Bland användare som är över 50 år upplever 83 procent att sökmotorernas insamlande av sökdata är ett hot mot integriteten.

Många amerikaner ogillar den nya annonsteknologin som gör det möjligt att presentera allt mer relevanta annonser. Mer än två tredjedelar av amerikanerna är negativa till riktad annonsering eftersom de ogillar att nätverken samlar data om användarna.

Samtidigt är amerikanerna mycket nöjda med hur sökmotorerna fungerar. 91 procent säger att de nästan alltid hittar informationen de söker tack vare sökmotorerna.

54 procent av amerikanerna online använder sökmotorer varje dag eller oftare, vilket är en ökning med 19 procentenheter sedan 2004. En större andel av de välbeställda och välutbildade använder sökmotorer varje dag till skillnad från mindre bemedlade och lägre utbildade.

Läs mer på: searchenginewatch.com