En av webbanalysens klaraste lysande stjärna är Avinash Kayshik som skrivit boken Web Analytics – An Hour A Day. Han återkommer ofta till en rad principer kring webbanalys:

Skapa inte ändlösa rapporter om siffror, utan gör riktiga analyser utifrån statistiken.

Alla analyser ska leda till konkreta rekommendationer av handlingar för förbättring.

Siffror utan sammanhang kan sällan resultera i några konkreta rekommendationer.

Genom att jämföra hur olika segment av besökare beter sig på sajten går det att skapa sammanhang. Vad gör besökare som kommer via ert nyhetsbrev, sökmotorer eller bannerannonsering? Vad är skillnaden mellan besökare som kommer in via ingångssidan och de som kommer in längre ner i sajtstrukturen.

Att följa ett nyckeltal över tid kan också skapa sammanhang. Försök hitta trender.