För första gången någonsin kommer annonsutgifterna på sociala medier överskrida utgifterna för tryckt media.

Enligt en prognos från mediebyrån Zenith kommer utgifterna för annonsering på sociala medier öka med 20%, det vill säga en summa på 84 miljarder dollar. Samtidigt minskar annonsutgifterna för tidning med 6% motsvarande 69 miljarder dollar.  

Tillväxten kommer leda till att sociala mediers andel av de globala annonsutgifterna ökar med 13%, vilket gör sociala medier till den tredje största annonskanalen.  

Prognosen visar tydligt att medielandskapet fortsätter att genomgå en massiv omvandling när sociala plattformar och betald sökannonsering växer och skär in i traditionella mediekanaler som TV och tryck.