Native annonsering även kallat Native är digital innehållsmarknadsföring som upplevs som en naturlig del av det redaktionella flödet på en webbplats eller i en app

Med Native annonsering förmedlar du ditt budskap i berättelseform med innehåll som informerar, engagerar eller utbildar användaren samt stärker relationen till din målgrupp. Eftersom du förmedlar en berättelse om din produkt eller tjänst, ger det ett mervärde för användaren då det är lättare att minnas bilder, namn och information när det sätts in i en berättelse, vilket i sin tur ökar chanserna att kunderna väljer just dig.

Enligt en studie utförd 2019 av IAB Sverige är ”Lästid” det mest användbara KPI´t hos köpare av nativeannonser. Native-texter leder inte nödvändigtvis till en konvertering där och då, vilket gör att just ”Lästid” är ett bra mått för att avgöra hur väl du lyckats med att nå målgruppen. Det innebär att du som annonsör måste fokusera ännu starkare på innehåll som håller kvar dina användare.

Läs mer om hur Jajja arbetar med Native.