Artificiell intelligens kan bli det främsta sättet för banker att kommunicera med sina kunder inom tre år enligt tre av fyra bankchefer, enligt en undersökning av konsultbolaget Accenture.

Fyra av fem bankmänniskor tror att artificiell intelligens kommer att revolutionera hur banker samlar in information och hur de interagerar med kunderna, enligt rapporten Accenture Banking Technology Vision 2017 som bygger på intervjuer med 600 ledande bankmänniskor.

Mer än tre fjärdedelar av respondenterna tror att AI kommer att leda till enklare gränssnitt, som gör det möjligt med en mer ”mänsklig” kommunikation med kunderna.

– Den stora paradoxen är att människor tror att teknologin kommer att leda till att bankerna blir mer automatiserade och mer opersonliga, men vad vi ser är att tekniken faktiskt kommer att hjälpa bankerna att bli mer personaliserade, säger Alan McIntyre, en av rapportförfattarna.

Läs mer: http://www.reuters.com/article/us-banks-ai-accenture-idUSKBN16Z1AH