Efter klagomål från upphovsrättsinnehavare tog Google bort funktionen i sitt bildsök som gjorde det möjligt att enkelt visa en bild isolerad från hemsidan den visas på. Men det går att få tillbaka funktionen.

Google bildsöksfunktion att visa en bild isolerad från hemsidan den är publicerad på är bra om du letar efter bilder till exempelvis en presentation. Den togs bort efter klagomål från upphovsrättsinnehavare men det finns flera gratis plugins som gör samma jobb.

Jajja Magazine har testat Chrome-pluginet View Image som gör jobbet utan problem. Med pluginet installerat ser Google bildsök ut som tidigare och gör det enkelt att ladda ner googlade bilder.

Läs mer: https://chrome.google.com/webstore/detail/view-image/jpcmhcelnjdmblfmjabdeclccemkghjk