Viktigaste orsakerna att B2B-företagen satsar på digital handel är viljan att förenkla den egna administrationen och effektivisera försäljningen, enlig rapporten Svensk B2B-Handel 2018. Men skillnaderna är stora mellan olika branscher.

Svensk B2B e-handel ligger steget efter B2C e-handeln, men vissa B2B-branscher ligger betydligt längre fram än andra. Större B2B-företag ligger före de mindre företagen. Parallellt ligger företag inom handel, partihandlare och grossister likväl som distributörer och återförsäljare längre fram i sin digitalisering än tillverkande företag och framförallt konsult- och tjänsteföretag, enlig rapporten Svensk B2B-Handel 2018, som ges ut av e-handelsplattformen Litium i samarbete med organisationen Svensk Digital Handel.

Den viktigaste orsaken att B2B-företagen satsar på digital handel är viljan att förenkla den egna administrationen och effektivisera försäljningen. På andra plats kommer viljan att öka servicegraden mot sina kunder, följt av ambitionen att öka försäljningen till befintliga kunder, enlig rapporten Svensk B2B-Handel 2018.

– Men förändringen sker inte över en natt. Precis som tidigare år toppas listan över vilka utmaningar B2B-företagen ser av tre faktorer: invanda traditionella rutiner och arbetssätt, bristen på intern digital kompetens och utmaningar att översätta komplexiteten i B2B-försäljningen digitalt, säger Henrik Lundin, vd på Litium i ett pressmeddelande.

Studien visar på tydliga skillnader mellan olika branscher och storlekssegment. Medan 81 procent av företagen inom parti- och grossisthandel och 74 procent av distributörerna/återförsäljarna säljer digitalt gör endast 23 procent av konsult- och tjänsteföretagen det. Tillverkande företag placerar sig mittemellan med 53 procent.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/litium/pressreleases/litium-slaepper-svensk-b2b-handel-2018-nu-aer-digital-handel-mellan-foeretag-en-sjaelvklarhet-2848568