Vi rör oss i en engelskspråkig värld och vi har ofta behov av ett lexikon. Då är Bab.la den bästa på nätet.

Bab.la har online-lexikon för 28 språk, men viktigaste för dig är deras Svenska-Engelska, Engelska-Svenska samt Svenska-Tyska version.

Den stora fördelen med Bab.la är att orden också visas i sitt sammanhang, vilket ger en ökad förståelse för ordens valör. Dessutom presenteras synonymer.

Läs mer: http://sv.bab.la/