För några dagar sedan meddelade Google att de kommer lansera sin största förändring inom sök på många år. Förändringen de talar sig varma om heter BERT.

BERT står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Detta betyder att Google via sitt neutrala nätverk (AI) för språkhantering blivit bättre på att förstå det mänskliga språket och därmed fånga upp själva intentionen bakom sökfrågan.  

Att fästa mindre vikt vid enskilda sökord samt bättre förstå hur de olika orden i sökningen samverkar med varandra påverkar sökresultaten till det bättre. Google själva menar att detta är en stor förändring och spår att den kommer förändra uppemot 10% av sökresultaten. På Googles egna blogg finns exempelvis skärmdumpar som visar före- och efter BERT för en handfull sökresultat – och visst är det stor skillnad! 

Liksom alla andra ändringar Google gör, som påverkar spelreglerna för sökresultatet, påverkar även detta SEO i viss mån. Det blir i och med detta ännu viktigare att renodla informationen på sin webbplats så att innehållet besvarar de frågor ens målgrupp kan tänkas ha. Det är även viktigt att göra det så enkelt som möjligt för Googles maskininlärning att få en idé om vad innehållet på webbplatsen verkligen handlar om.  

Det finns ingen information om när BERT kommer till Sverige.