Idag finns det många appar och webbtjänster som gör det möjligt att animera bilder och fylla dem med texter och grafik för att öka delningen i sociala medier.

En av de enklaste är delningstjänsten Buffers egen bildredigerare Pablo. Här kan lägga text och loggor på dina egna bilder eller bilder från olika fria bilddatabaser. Det är enkelt och du kan ladda ner bilderna i olika format för att passa olika sociala kanaler.
Läs mer: pablo.buffer.com

Canva är en lite mer avancerad tjänst än Pablo med fler möjligheter. Den ger dig mer möjligheter, men är också lite svårare att behärska. Den är hur som helst betydligt enklare än att börja knåpa med ett vanligt bildredigeringsprogram

Läs mer: www.canva.com