I samma ögonblick som de kapade passagerarplanen flög in i tvillingtornen på World Trade Center i New York förlorade världen reslusten. Krisen inom resebranschen var ett faktum. Två veckor efter terrorattacken flög jag och familjen till Kanarieöarna för en spottstyver.

Men resebranschen var framsynt. Jagad av lågprisflyg och ökade bränslekostnader tillsammans med minskad efterfrågan gjorde hela branschen om sig till en internetbransch. I ett kritiskt läge kunde de sänka sina kostnader genom att driva över kunderna till internet. Idag har de flesta stora aktörer mer än hälften av sina bokningar på internet. Och fristående resbyråer brottas med ett nytt kundbeteende där kunderna sätter ihop helt egna resor.

När vi nu står inför en ordentlig ekonomisk nedgång borde andra branscher ta lärdom av resebranschens resoluta skifte mot en in internetekonomi. Det finns stora besparingar att göra genom att få över en allt större del av sina transaktioner på nätet. Det gäller b2b i lika stor utsträckning som b2c.

Men det handlar inte om att bara flytta transaktionerna till nätet utan att skaffa sig en helt ny relation till kunderna. Internet ger dig möjligheten att med hjälp av sociala verktyg fördjupa relationen till kunderna och med hjälp av webbanalys förstå kunderna.

Internetskiftet är så genomgripande att maktförhållanden på marknader förändras, nya aktörer träder fram och gamla tappar mark. Det är tveksamt om alla företag klarar av skiftet, men att inte försöka är att dö sotdöden.

Idag ser vi redan en utslagning av bokhandlare på grund av internethandeln. Vi kommer att få uppleva hur hemelektronikkedjor försvinner. Inom två år tror jag att alla större klädkedjor kommer att vara multikanalaktörer med internet som en viktig sälj- och marknadsföringskanal.

<