Digital annonsering är på väg bort från standardbanners mot mer dynamiska och rörliga format, enligt rapporten ”The State of Digital Display 2014” av analysföretaget Emarketer.

I USA kommer tillväxten inom digitala medier ligga hos banners med bilder och video som lockar till interaktion, medan sökannonsering får uppleva en försiktigare tillväxt de närmaste åren.

Emarketer utmålar fyra huvudtrender inom bannerannonseringen:

  • Bort från standardformat mot dynamiska format i form av ”native advertising” och videos.
  • Annonserna integreras med kunddata för att locka målgruppen.
  • Annonsörer kommer att gräva allt djupare i data om mottagarnas beteenden för att presentera rätt budskap över olika skärmar.
  • ”Synliga visningar” kommer att vara det mätvärdet som sätter priserna per visning.