1. Tydliga mål

Du måste ha tydliga mätbara mål på din kampanj för att kunna mäta effekten av annonseringen och förbättra kampanjen. En innehållssajts mål kan vara 10 000 besökare som spenderar minst fem minuter på sajten.

En längre besökstid innebär en mer lyckad kampanj. Handlar det om klassisk e-handel är målet nya kunder som spenderar x antal kronor. Ett tjänsteföretag kan räkna nya leads eller nedladdning av broschyrer. Handlar det om produkter som normalt handlas offline, exempelvis bilar, är det kanske antal sidor och tid som besökaren tillbringar med varumärket som räknas.

2. Val av nätverk

Google Adwords regerar i kraft av sin storlek och räckvidd. Ett företag som har provat Google och vill ha mer söktrafik kan i nästa steg välja att köpa sponsrade länkar även hos Yahoo Search Marketing som visar sina sponsrade länkar hos Yahoo, MSN, Altavista och Alltheweb. Den som inte vill missa några affärer väljer även att använda Eniro.

3. Undvik innehållsnätverk

Alla annonsnätverk får trafik dels från sökmotorerna, men också via sökordsannonser på innehållssajter. Vilken bloggare som helst kan lägga upp sponsrade länkar på sin blogg och få en del av annonsintäkterna.

Du kan välja vilken typ av trafik du vill köpa. I början ska du enbart köpa trafik från sökmotorerna och inte från deras innehållsnätverk som har en lägre kvalité.

4. Nyckelordsresearch

Den krävande och mest kreativa delen av sökmarknadsföring är att ta fram lämpliga sökord att köpa. Det handlar om att sätta sig in i vilka ord som målgruppen använder när de söker i sökmotorerna. Ju mer relevanta orden är för din målgrupp, desto fler avslut kommer ni att få. Problemet är färre användare ju snävare sökorden är. Sverige är en liten marknad – räkna med att använda både snäva och mer generella sökord.
Börja brett och rensa bort dyra sökord som inte konverterar allt eftersom. Ord som ingen någonsin söker på kan du också ta bort med tiden.

5. Skriva annonser

Sökordsannonser ska vara sakliga men ändå locka till handling hos publiken. Sökordet ska vara med i rubriken och i själva annonstexten. Sökordet kommer att fetas i annonsen. Det bör finnas med en uppmaning att agera: köp, beställa, hämta, läs och så vidare. Om du lägger in koden {keyword: alternativt kortare ord} kommer just det sökord som besökaren sökt på att visas istället för koden. Efter kolon skriver du ett alternativt sökord utifall det aktuella nyckelordet är för långt för att rymmas i rubriken och annonstexten.

Fler klick på din annons innebär ett lägre klickpris, då Google vill prioritera relevanta annonser. Ett enkelt sätt att optimera dina kampanjer är att lägga upp tre olika annonser till varje kampanj. Den mest effektiva kommer att prioriteras av Google och få en bättre position.
Det finns två adressrader i annonsmallen: en som visas i annonsen och en dit sökaren tas vid klick. På första adressraden ska din ingångssida skrivas in: www.minwebbplats.se; på den andra raden ska adressen dit vill du driva trafiken skrivas in, www.minwebbplats.se/bestallning. Färre klick till att beställa en vara, ladda ner en broschyr eller lämna sina kontaktuppgifter ger högre konvertering.

6. Bjuda på position

Den högsta och dyraste positionen kommer att ge dig mest trafik, men det är inte säkert att den dyraste positionen går att räkna hem. Tredje positionen på sidan kan mycket väl visa sig ha en bättre ROI. Sista positionen på första sidan har fler klick än de direkt ovanför. Tänk på att klick och konverteringar inte är samma sak. Det är inte samma sak. Ett snävare sökbegrepp kommer att ge lägre pris, färre visningar och färre klick, men högre avslutsfrekvens. Detta är dock ingen vetenskap så det handlar om att experimentera.

7. Mätning och utvärdering

Du ska mäta alla kampanjer ner till konvertering. Genom att klistra in en särskild kod på rätt ställe kan du se vilka sökord som faktiskt leder till konvertering.