Dagspressens totala upplaga minskade med 4,2 procent förra året. Göteborgs Posten är en av de största förlorarna, enligt statistik från Tidningsstatistik AB (TS).

Dagspressen backar inte bara i fråga om annonsförsäljning utan också ifråga om räckvidd. I genomsnitt backade upplagorna med 4,2 procent förra året, enligt TS.

Göteborgs Posten som precis genomgått en rekonstruktion, är för andra året i bland de största förlorarna hos TS. Göteborgs Postens upplaga minskade med 11,6 procent förra året. Ledningen menar att det dels är strukturellt och dels beror på ett arbete med att hålla uppe betalningsgraden, enligt Medievärlden. Under åren 2007 till 2016 minskade deras upplaga med 44 procent.

Största tappet hade Dala Demokraten med en minskning på 12,9 procent av sina prenumeranter under fjolåret. De stora sjudagarstidningarna är de som förlorar mest i upplaga. Tappet där är på 6,3 procent. Sex- och femdagarstidningarna klarar sig bättre med minskningar på i genomsnitt 4,2 respektive 5,3 procent.

Svenska Dagbladet är tillsammans med Ölandsbladet de enda som ökar sina upplagor. Båda med 1,3 procent. Svenska Dagbladets tillväxt beror på digitala framgångar enligt chefredaktör Fredric Karén: ”Pappersupplagan faller, men inte mer än att den digitala tillväxten kompenserar det.”

Läs mer: https://www.medievarlden.se/2017/03/ts-2016-vinnare-och-forlorare/