Printmedier tog mycket stryk i december i form av minskade reklamköp via mediebyråer, enligt senaste rapporten från Sveriges Mediebyråer.

Tv och sök var de enda mediekategorier som inte minskade i december när det gäller reklam förmedlade av mediebyråer. Sammantaget minskade medieinvesteringarna med 10 procent i december och 2,4 procent på helåret.

På helåret investerades det 5,36 miljarder kronor i tv-reklam via mediebyråer. Näst största reklamkategori blev internet med 1,76 miljarder kronor.

Dagspress storstad har petats ner från andra platsen 2011 till tredjeplatsen med investeringar på 1,53 miljarder kronor.

Mediebyråbarometern

Kategori Förändring december ack helår
Dagspress landsort -33 % -12 %
Dagspress storstad -26 % -16 %
Dagspress kvälls -36 % -8 %
Populärpress -25 % -12 %
Fackpress -20 % -10 %
Internet -9 % 4 %
Sök 22 % 29 %
TV 16 % 5 %

Källa: Sveriges Mediebyråer