Det är uppenbart att det är inom det mobila som den mest spännande internetutvecklingen kommer att ske i framtiden. Vi ser nu hur Iphonen driver det mobila surfandet i Sverige på samma sätt som Ipoden frigjorde musiken från datorn och platsskivan.

Penetrationen av mobiler globalt ligger runt 50 procent. Det har vuxit snabbt och enligt rapporten “Slicing Up the Mobile Services Revenue Pie” från Portio Research, kommer mobilmarknaden att fortsätta att växa kraftigt de närmaste åren. Det tog 15 år att nå en mobilpenetration på 25 procent. Ökningen från 25 procent till 50 procent tog mindre än 5 år. Enligt prognosen kommer det om fyra år att finnas 4,9 miljarder mobilabonnemang i världen.

De nya mobilanvändarna bor främst i Bric-länderna ( Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Här handlar det om en annorlunda målgrupp ifråga om användarmönster och inkomster. Vad kommer de att hitta på med det mobila internet? Det räcker att studera hur den yngre generationen i Sverige använder mobilen för att förstå att det är svårt att förutse hur världen kommer att använda det mobila internet i framtiden.

Vad kommer det att hända med oss som människor när vi går från att ibland koppla bort nätet från att alltid vara uppkopplade? Utmaningen är att utforma mobiler som gör det möjligt för användarna att i vissa sammanhang kunna välja att inte vara nåbar eller bara nåbar för de närmaste.

Science fiction-författaren William Gibson som myntade begreppet cyberrymden missade mobiltelefonen i sin moderna klassiker Neuromancer som kom ut 1984. Med det i bakhuvudet är det svårt att göra några förutsägelser som sträcker sig mer än tre år fram i tiden. Men 2009 kommer definitivt bli det mobila internets genombrott.