Förra årets starka utveckling på reklammarknaden fortsatte under Q1 2016, enligt Institutet för reklam och mediestatistik. Tillväxten drivs främst av digital reklam inom sök, mobil och video.

Den starka utvecklingen på reklammarknaden under slutet av 2015 fortsatte in i det första kvartalet 2016 då reklaminvesteringarna ökat med 4,4 procent jämfört med samma period förra året, enligt Institutet för reklam och mediestatistik. Därmed uppgick reklamomsättningen till drygt 7,9 miljarder kronor.
Det är framförallt de digitala medierna som ökar. Digital marknadsföring växte med nästan 20 procent under det första kvartalet. Den digitala tillväxten drivs av mobil, video och sök. Samtidigt minskade displayannonsering på desktopenheter något framförallt på grund av överflyttningen till mobil reklam. Totalt omsatte digital reklam 3,5 miljarder kronor i det första kvartalet 2016.

På grund av en mycket stark utveckling i förra årets sista kvartal, nådde den svenska reklammarknaden ett nytt all-time-high under 2015. Omsättningen uppgick till 32,9 miljarder kronor, mer än rekordåret 2008, då omsättningen uppgick till drygt 32,8 miljarder kr.

Läs mer: www.irm-media.se