Regeringen föreslår att momsen på digitala tidningar och böcker sänks från 25 procent till 6 procent från och med den 1 juli 2019. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och bygger på ett EU-direktiv.

– Det här är en viktig modernisering av momsreglerna som kommer underlätta för många medier att fortsatt kunna erbjuda en granskande och oberoende journalistik, säger finansminister Magdalena Andersson, i ett pressmeddelande.

Tanken är att den sänkta momsen ska skapa bättre förutsättningar för kultur- och mediebranschen att anpassa sig till det nya digitaliserade medielandskapet. Tidigare har elektroniska publikationer momsbelagts som tjänster. Förslaget bygger på ett EU-direktiv som beslutades i november och som Sverige länge arbetat för att få till.

De nya reglerna förslås börja gälla 1 juli 2019 och omfatta elektroniska motsvarigheter till publikationer som i tryckt form beskattas med 6 procent, bland annat tidningar, tidskrifter och böcker. Det gäller inte publikationer som huvudsakligen består av reklam, rörlig bild eller musik.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/forslag-om-sankt-moms-pa-e-publikationer-till-lagradet/