Personalisering kommer att förända sök i framtiden, enligt Marissa Mayer, vd för Yahoo.

All innovation inom sök de närmaste åren kommer att handla om att utveckla användargränssnittet. Det hävdar Yahoos vd Marissa Meyer som tidigare var en profilerad ledare inom Google i en intervju om framtidens sök.

Mayer beskrev hur vi de senaste åren sett hur textbaserat sök har lämnat plats för bilder, videos och röster. Detta kommer att utvecklas de närmaste åren.

Den andra viktiga trenden inom sök är personalisering, att sökresultatet anpassas utifrån vem som söker, enligt Mayer.

– Det finns en stor potential inom personalisering av sök, säger hon.

Nyckeln till personalisering av sökresultatet är att plocka in en rad signaler som sökhistoria, lokalisering och social data.  Något som redan görs av Google, Bing och Facebook.

– I framtiden kommer du att vara frågan. Det är vad du har sökt efter tidigare, var du är någonstans och så vidare som är frågan, säger hon. Detta kommer att realiseras inom tre till fem år.

Mayer framhöll också vikten av bra användargränssnitt när man bygger sökmotorer. Det är också här det finns en öppning för Yahoo i kriget mellan sökmotorerna.