När Jajja för tredje året i rad granskar hur sökmotorvänliga svenska e-handelsplattformar är ligger trenden fast – plattformarna blir allt sökmotorvänliga. 20 av 32 granskade e-handelsplattformar får högsta betyg.

Plattformen SiteSmart 4.03 får högsta poäng 5.0 utan att det krävs några extra konsulttimmar. En stor del av fullpoängarna i testet kräver ett antal konsulttimmar för att de ska förtjäna högsta betyg. Plattformen Wipcore eNova 5.3 skulle exempelvis utan extra konsulttimmar vara knappt godkänd.

– Det är dags att börja titta på hur bra plattformarna är utan anpassningar, säger Jimmy Wirsborg som är ansvarig för seo-granskningen av e-handelsplattformar.

Det är tydligt att plattformarna har tagit till sig resultat från Jajjas tidigare tester:

– När utvecklarna får veta vad de bör göra för att få högsta betyg så går det snabbt att förbättra plattformarna, säger Jimmy Wirsborg.

Jajjas granskning av e-handelsplattformar har fått stort utslag på marknaden, samtidigt som många som har fått sämre betyg har valt att inte medverkar i granskningen i år. Förra året granskades 35 stycken plattformar och i år blev det 32 trots att det tillkommit några nya plattformar.

– Det finns leverantörer som vägrar att svara på mejl eller medverka på något sätt, säger Jimmy Wirsborg.

Läs mer på: seotest.jajja.com