Söks räckvidd bland användarna i de större västländerna ökade med 1,9 procentenheter till 85,9 procent i december 2008, enligt Nielsen Online. Sök är och förblir den mest populära aktiviteten på nätet. Samtidigt har sociala medier gått om e-post i fråga om räckvidd.

Länge var e-post den mest populära aktiviteten på nätet efter sök. Men inte nu längre. I Nielsen Onlines senaste undersökning har sociala medier, med en räckvidd på 66,8 procent, gått om e-posten, 65,1 procent, i fråga om räckvidd.

Vad vi ser är ett medielandskap där användarna allt mer använder sociala nätverksajter, bloggar och mikrobloggar för att kommunicera. Men kittet i hela internet är fortfarande sökmotorerna.

Läs mer: www.emarketer.com