Samtidigt som investeringarna i digitala medier har flerdubblats på några år har effekten av reklamen avtagit enligt rapporten Media in Focus.

Investeringarna i digitala medier i Sverige har ökat från drygt 8 miljarder till över 20 miljarder kronor mellan 2013 och 2017, enligt tidningen Resumé. Samtidigt har reklamerinran minskat. Resumé utgår från rapporten Media in Focus som visar på en vikande effekt av företagens marknadskommunikation. Slutsatsen är att företagen lägger för mycket resurser på att driva försäljning och för lite på att bygga varumärke.

Trenden är tydlig. Från 2015 och två år framåt har 8 procentenheter färre konsumenter uppmärksammat reklamen från telekombolagen. Sannolikt beror den minskande uppmärksamheten på att reklambruset har ökat och att det vanliga tv-tittandet har gått ner samtidigt tv-reklam blivit dyrare.

Läs mer: https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/04/27/digitala-investeringarna-okar–men-reklameffekten-minskar/