Displayannonsering rekommenderas ofta när ett företag vill sprida kännedom och stärka sitt varumärke. Det är ett bra sätt att få mycket exponering och nå ut till en stor publik. Sett till resultatet är det dock vanligt att displayannonser har en lägre ROI än exempelvis sökannonser.

Det kan ibland vara svårt att motivera kostnaden för annonser som har sämre avkastning, då de allra flesta såklart vill ha så bra avkastning som möjligt. För att förstå helheten av din annonsering måste du förstå att de olika annonserna påverkar varandra. Genom att våga använda annonser som ger en sämre direkt avkastning, kan du se till att helheten blir bättre.

GroupM har i samarbete med Bonnier, Schibsted, Stampen och Mediekompaniet tagit fram rapporten ”Effekten av nyhetsmedia”, där nyhetsmedier analyserats mot performance media. I studien har de tittat på annonsers effekt i nyhetsmedia, digitalt och print. Rapporten har fokus på ROI-effekt, både utifrån försäljningseffekt och varumärkesbyggande effekt, för att kunna ta reda på hur olika medieslag presterar och förhåller sig till varandra.

Rapporten visar bland annat att företag som annonserar i nyhetsmedia har 70% högre ROI i sin sökordsannonsering och 30% högre ROI i sin online video-annonsering. Studien gör det ännu mer tydligt hur viktigt det är att se helheten och ha en mediemix för så bra avkastning som möjligt.

Läs mer om rapporten!